مرحله اول
انتخاب قهوه
دان قهوه‌هایی که دوست داری ترکیب کنی انتخاب کن با کلیک روی هر کارت
دان قهوه روبوستا 7 دان قهوه
دان قهوه عربیکا 16 دان قهوه
مرحله دوم
ترکیب قهوه ات رو بساز
نسبت قهوه‌هایی که انتخاب کردی بساز،‌ مجموع درصد باید ٪100 باشه
مرحله سوم
با چی می خوای قهوه ات رو آماده کنی؟
روشی که میخوای قهوه دم آوری کنی انتخاب کن
مرحله چهارم
وزن بسته بندی را انتخاب کنید.
مرحله پنجم و آخر
نامگذاری و آسیاب
دوست داری آسیاب کنیم قهوت رو؟

عرضه و فرآوری انواع دان قهوه، قهوه فوری و تجهیزات