تجهیزات و لوازم جانبی قهوه

8 تجهیزات و لوازم جانبی قهوه در حال نمایش
فیلتر
فرنچ پرس 600 میل
فرنچ پرس 600 میل
پیچر استیل 950 میل
پیچر استیل 950 میل
فرنچ پرس 350 میل
فرنچ پرس 350 میل
موکاپات 6 کاپ ساده
موکاپات 6 کاپ ساده
موکاپات 2 کاپ ساده
موکاپات 2 کاپ ساده
پیچر استیل 550 میل
پیچر استیل 550 میل
پیچر استیل 350 میل
پیچر استیل 350 میل
موکاپات 3 کاپ ساده
موکاپات 3 کاپ ساده

عرضه و فرآوری انواع دان قهوه، قهوه فوری و تجهیزات