قهوه ترک ویژه

360 تومان

  • با عطر فراوان
  • رایحه شکلات تلخ
  • تلخی کم
  • رُست روشن
  • غلظت متوسط
  • درجه آسیاب ریز
  • *وزن