عربیکا کنیا MH

600 تومان

  • رُست: مدیوم
  • رایحه: تازه، گل
  • طعم: ترنج، توت، علف لیمو
  • بادی: غنی، سنگین
  • اسیدیته: روشن
  • *وزن

    *درجه آسیاب