قهوه عربیکا اتیوپی لکمپتی

600 تومان

  • درجه رست: شکلاتی
  • بادی : متوسط
  • طعم: مرکباتی ٫ رایحه گلی
  • اسیدیته: بالا
  • *وزن

    *درجه آسیاب